PRISER PRIVATPERSONER

  • Magasinerar du 1-5 m³ kostar det 150 kr per m³.
  • Magasinerar du mer blir det  120 kr per m³
  • Inlastning och utlastning, minimum 350 kr per tillfälle plus moms.

PRISER FÖRETAG

  • 125 kr per m³ per månad.
  • Inlastning samt utlastning, minimum 500 kr per tillfälle.
  • Priset är exklusive moms.

DESTRUKTION AV SEKRETESSPAPPER OCH SEKRETESSMATERIAL

Enligt offert. Kontakta oss.