PRISER PRIVATPERSONER

Magasinerar du 1-5 m3  kostar det 125 kr per m3.

Magasinerar du mer blir det  120 kr per m³

Inlastning och utlastning, minimum 350 kr per tillfälle plus moms.

PRISER FÖRETAG

125 kr per m³ per månad.

Inlastning samt utlastning, minimum 500 kr per tillfälle.

Priset är exklusive moms.