Priser för privatpersoner som behöver magasinera:

Du betalar endast 95 kr per M³, då det är momsfritt med magasinering för privatpersoner.

Inlastning och utlastning, minimum 350 kr per tillfälle.

 

Priser företag:

95 kr per m³ per månad.

Inlastning samt utlastning, minimum 500 kr per tillfälle.

Priserna är exklusive moms.