MAGASINERING

Magasinets motto:

Hos oss betalar du inte för luft, utan endast för den yta som går åt.

Vi vill här redogöra hur magasineringen går till hos oss:

  • Ditt bohag/gods anländer till oss med en flyttfirma som du har anlitat, förslagsvis Allmänna Flytt & Express. Du kan också frakta bohaget/godset till oss på egen hand.
  • Bohaget/godset lastas av i vår ankomsthall och där tar vår erfarna personal över och vårt ansvar börjar. Vi tar in bohaget/godset och magasinerar upp det på e-pall eller i boxar.
  • Vi mäter upp den yta i m³ som ert bohag/gods har upptagit.
  • Vi sänder dig ett depositionsavtal i två exemplar där framgår tydligt vad ytan kostar per kalendermånad.
  • Avtalet löper tills du meddelar oss när det är dags att hämta ut bohaget/godset, vi vill att du säger till minst en vecka innan.
  • Vi tar ut bohaget/godset till vår ankomsthall och din flyttfirma eller du själv hämtar.

Skulle du behöva hämta något i ditt bohag/gods under magasineringstiden ringer du bara oss för tidsbokning. 

Vårt magasin är säkert och med kameraövervakning 

Vårt försäkringsbolag är Nordeuropa Försäkring.