Magasinets motto:
Hos oss betalar du inte för luft, utan endast för den yta som går åt.

Vi vill här redogöra hur magasineringen går till hos oss:

  • Ditt bohag/gods anländer till oss med en flyttfirma som du har anlitat, förslagsvis Allmänna Flytt. Du kan också frakta bohaget/godset till oss på egen hand.
  • Bohaget/godset lastas av på vår lastkaj och där tar vår erfarna personal över och vårt ansvar börjar. Vi tar in bohaget/godset och magasinerar upp det på e-pall eller i boxar.
  • Vi mäter upp den yta i m³, som ert bohag/gods har upptagit.
  • Vi sänder dig ett depositionsavtal i två ex, där framgår tydligt vad ytan kostar per månad.
  • Avtalet löper tills du meddelar oss när det är dags att hämta ut bohaget/godset, vi vill att du säger till minst en vecka innan.
  • Vi tar ut bohaget/godset till vår lastkaj och din flyttfirma eller du själv hämtar.

– Skulle du behöva hämta något i ditt bohag/gods under magasineringstiden ringer du bara oss för tidsbokning. Det tar vi inte något extra för, utan är vår service till dig.

Vårt försäkringsbolag är Nordeuropa Försäkring.

 

Kontakta oss här!