PRISER PRIVATPERSONER

  • Magasinerar du 1-5 m³ kostar det 125 kr per m3.
  • Magasinerar du mer kostar det  120 kr per m³
  • Inlastning och utlastning, minimum 350 kr per tillfälle plus moms.