Priser  Privatpersoner

Magasinerar du 1-5 m3  kostar det 125 kr per m3.

Magasinerar du mer kostar det  120 kr per m³

Inlastning och utlastning, minimum 350 kr per tillfälle plus moms.