Priser för privatpersoner som behöver magasinera:

Du betalar endast 95 kr per m³ per månad.
Inlastning och utlastning, minimum 350 kr per tillfälle exkl. moms.