PRISER FÖRETAG

  • 125 kr  per m³ per månad.
  • Inlastning samt utlastning, minimum 500 kr per tillfälle.
  • Priserna är exklusive moms.