Priser företag:

95 kr exkl. moms per m³ per månad.

Inlastning samt utlastning, minimum 500 kr per tillfälle.

Priserna är exklusive moms.